• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658 H9361
    Nhan đề: Giáo trình quản trị thay đổi /

DDC 658
Tác giả CN Lê Mạnh Hùng
Nhan đề Giáo trình quản trị thay đổi / TS.Lê Mạnh Hùng (chủ biên); Lê Đình Tân, Nguyễn Khắc Hùng...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022
Mô tả vật lý 299tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Quản trị doanh nghiệp
Từ khóa tự do Quản trị doanh tổ chức
Từ khóa tự do Quản trị thay đổi
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Lê Đình Tân
Tác giả(bs) CN Nguyễn Khắc Hùng
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Hồng
Tác giả(bs) CN Phùng Thế Hùng
Tác giả(bs) CN Hà Văn Sỹ
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(90): 200024070-159
00000000nam#a2200000ui#4500
0016773
002100
0042A35C7ED-484E-4D3C-8AF2-C268EBA21B69
005202304141611
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |c98000VNĐ
039|a20230414161120|bquynhdtn|y20220818091342|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bH9361
100 |aLê Mạnh Hùng
245 |aGiáo trình quản trị thay đổi / |cTS.Lê Mạnh Hùng (chủ biên); Lê Đình Tân, Nguyễn Khắc Hùng...
260 |aHà Nội : |bKhoa học xã hội, |c2022
300 |a299tr. ; |c30 cm.
653 |aQuản trị doanh nghiệp
653 |aQuản trị doanh tổ chức
653 |aQuản trị thay đổi
653 |aGiáo trình
700 |aLê Đình Tân
700 |aNguyễn Khắc Hùng
700 |aPhạm Văn Hồng
700|aPhùng Thế Hùng
700|aHà Văn Sỹ
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(90): 200024070-159
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a90|b113|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 200024070 Kho Giáo trình 658 H9361 Sách giáo trình 1 Hạn trả:12-10-2023
2 200024071 Kho Giáo trình 658 H9361 Sách giáo trình 2 Hạn trả:09-09-2023
3 200024072 Kho Giáo trình 658 H9361 Sách giáo trình 3
4 200024073 Kho Giáo trình 658 H9361 Sách giáo trình 4 Hạn trả:14-10-2023
5 200024074 Kho Giáo trình 658 H9361 Sách giáo trình 5
6 200024075 Kho Giáo trình 658 H9361 Sách giáo trình 6
7 200024076 Kho Giáo trình 658 H9361 Sách giáo trình 7 Hạn trả:30-09-2023
8 200024077 Kho Giáo trình 658 H9361 Sách giáo trình 8 Hạn trả:30-09-2023
9 200024078 Kho Giáo trình 658 H9361 Sách giáo trình 9 Hạn trả:09-09-2023
10 200024079 Kho Giáo trình 658 H9361 Sách giáo trình 10 Hạn trả:16-09-2023