• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658.3 H9361
    Nhan đề: Câu hỏi ôn tập và bài tập quản trị nhân lực.

DDC 658.3
Tác giả CN Lê Mạnh Hùng
Nhan đề Câu hỏi ôn tập và bài tập quản trị nhân lực. Phần 1 : Tài liệu dùng cho hệ Đại học / TS. Lê Mạnh Hùng (chủ biên); TS. Phùng Thế Hùng (đồng chủ biên); Đỗ Thị Tuyết...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân trí, 2022
Mô tả vật lý 303tr. ; 21cm.
Phụ chú Lưu hành nội bộ
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Quản trị nhân lực
Từ khóa tự do Câu hỏi
Tác giả(bs) CN Ngô Quang Trường
Tác giả(bs) CN Phùng Thế Hùng
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Tuyết
Tác giả(bs) CN Trần Thị Bảo Khanh
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(90): 200024160-249
00000000nam#a2200000ui#4500
0016774
002100
004D922CDDE-B8F8-49BC-BBCE-EA7D8E1CFE05
005202212091640
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |c56.000VNĐ
039|a20221209164009|bquynhdtn|y20220818092812|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a658.3|bH9361
100 |aLê Mạnh Hùng
245 |aCâu hỏi ôn tập và bài tập quản trị nhân lực. |nPhần 1 : |bTài liệu dùng cho hệ Đại học / |cTS. Lê Mạnh Hùng (chủ biên); TS. Phùng Thế Hùng (đồng chủ biên); Đỗ Thị Tuyết...
260 |aHà Nội : |bDân trí, |c2022
300 |a303tr. ; |c21cm.
500 |aLưu hành nội bộ
653 |aBài tập
653 |aQuản trị nhân lực
653 |aCâu hỏi
700 |aNgô Quang Trường
700 |aPhùng Thế Hùng
700 |aĐỗ Thị Tuyết
700|aTrần Thị Bảo Khanh
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(90): 200024160-249
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a90|b31|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 200024160 Kho Giáo trình 658.3 H9361 Sách giáo trình 1
2 200024161 Kho Giáo trình 658.3 H9361 Sách giáo trình 2
3 200024162 Kho Giáo trình 658.3 H9361 Sách giáo trình 3
4 200024163 Kho Giáo trình 658.3 H9361 Sách giáo trình 4
5 200024164 Kho Giáo trình 658.3 H9361 Sách giáo trình 5
6 200024165 Kho Giáo trình 658.3 H9361 Sách giáo trình 6
7 200024166 Kho Giáo trình 658.3 H9361 Sách giáo trình 7
8 200024167 Kho Giáo trình 658.3 H9361 Sách giáo trình 8
9 200024168 Kho Giáo trình 658.3 H9361 Sách giáo trình 9
10 200024169 Kho Giáo trình 658.3 H9361 Sách giáo trình 10