• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 331.8 H1114
    Nhan đề: Giáo trình quan hệ đối tác xã hội /

DDC 331.8
Tác giả CN Phạm Văn Hà
Nhan đề Giáo trình quan hệ đối tác xã hội / PGS.TS Phạm Văn Hà
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất có bổ sung và sửa đổi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2020
Mô tả vật lý 245tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Quan hệ đối tác xã hội
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(5): 301005078-82
00000000nam#a2200000ui#4500
0019329
002100
0044F1B62E8-4D4B-4DC4-B907-05A244A2B668
005202212051556
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049893049|c45.000VNĐ
039|a20221205155620|bquynhdtn|y20221205152039|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a331.8|bH1114
100 |aPhạm Văn Hà
245 |aGiáo trình quan hệ đối tác xã hội / |cPGS.TS Phạm Văn Hà
250 |aTái bản lần thứ nhất có bổ sung và sửa đổi
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2020
300 |a245tr. ; |c21cm.
653 |aQuan hệ đối tác xã hội
653 |aGiáo trình
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(5): 301005078-82
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|b0|c0|d0|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005078 Kho Tham khảo 331.8 H1114 Sách giáo trình 1
2 301005079 Kho Tham khảo 331.8 H1114 Sách giáo trình 2
3 301005080 Kho Tham khảo 331.8 H1114 Sách giáo trình 3
4 301005081 Kho Tham khảo 331.8 H1114 Sách giáo trình 4
5 301005082 Kho Tham khảo 331.8 H1114 Sách giáo trình 5