• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 331.8 H1114
    Nhan đề: Giáo trình quan hệ đối tác xã hội /

DDC 331.8
Tác giả CN Phạm Văn Hà
Nhan đề Giáo trình quan hệ đối tác xã hội / PGS.TS Phạm Văn Hà
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất có bổ sung và sửa đổi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2020
Mô tả vật lý 245tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Quan hệ đối tác xã hội
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(95): 200024386-480
00000000nam#a2200000ui#4500
0019330
002100
004F76A1C32-83F2-4759-9ADB-A79D6AFA1C50
005202212051601
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049893049|c45.000VNĐ
039|y20221205160147|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a331.8|bH1114
100 |aPhạm Văn Hà
245 |aGiáo trình quan hệ đối tác xã hội / |cPGS.TS Phạm Văn Hà
250 |aTái bản lần thứ nhất có bổ sung và sửa đổi
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2020
300 |a245tr. ; |c21cm.
653 |aQuan hệ đối tác xã hội
653 |aGiáo trình
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(95): 200024386-480
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|b37|c0|d0|a95
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 200024386 Kho Giáo trình 331.8 H1114 Sách giáo trình 1
2 200024387 Kho Giáo trình 331.8 H1114 Sách giáo trình 2
3 200024388 Kho Giáo trình 331.8 H1114 Sách giáo trình 3
4 200024389 Kho Giáo trình 331.8 H1114 Sách giáo trình 4
5 200024390 Kho Giáo trình 331.8 H1114 Sách giáo trình 5
6 200024391 Kho Giáo trình 331.8 H1114 Sách giáo trình 6
7 200024392 Kho Giáo trình 331.8 H1114 Sách giáo trình 7
8 200024393 Kho Giáo trình 331.8 H1114 Sách giáo trình 8
9 200024394 Kho Giáo trình 331.8 H1114 Sách giáo trình 9
10 200024395 Kho Giáo trình 331.8 H1114 Sách giáo trình 10