• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658 H9361
    Nhan đề: Giáo trình quản trị học /

DDC 658
Tác giả CN Lê Mạnh Hùng
Nhan đề Giáo trình quản trị học / TS. Lê Mạnh Hùng (chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học kinh tế quốc dân, 2022
Mô tả vật lý 535tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Quản trị học
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(5): 301005083-7
00000000nam#a2200000ui#4500
0019331
002100
004D0B646B6-53C4-42FF-83E6-11BDD22E07E8
005202212061600
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043302530|c145.000VNĐ
039|y20221206160033|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bH9361
100 |aLê Mạnh Hùng
245 |aGiáo trình quản trị học / |cTS. Lê Mạnh Hùng (chủ biên)
260 |aHà Nội : |bĐại học kinh tế quốc dân, |c2022
300 |a535tr. ; |c24cm.
653 |aGiáo trình
653 |aQuản trị học
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(5): 301005083-7
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005083 Kho Tham khảo 658 H9361 Sách giáo trình 1
2 301005084 Kho Tham khảo 658 H9361 Sách giáo trình 2
3 301005085 Kho Tham khảo 658 H9361 Sách giáo trình 3
4 301005086 Kho Tham khảo 658 H9361 Sách giáo trình 4
5 301005087 Kho Tham khảo 658 H9361 Sách giáo trình 5