• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 657 M2171
    Nhan đề: Giáo trình kế toán tài chính.

DDC 657
Tác giả CN Đinh Thị Mai
Nhan đề Giáo trình kế toán tài chính. Phần 1 / PGS.TS Đinh Thị Mai, TS. Đoàn Thục Quyên (đồng chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân trí, 2022
Mô tả vật lý 325tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Kế toán tài chính
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Đoàn Thục Quyên
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(95): 200024671-765
00000000nam#a2200000ui#4500
0019336
002100
0042692575F-5873-4260-B6A7-E48E4BA14514
005202212091104
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043854213|c110.000VNĐ
039|y20221209110415|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a657|bM2171
100 |aĐinh Thị Mai
245 |aGiáo trình kế toán tài chính. |nPhần 1 / |cPGS.TS Đinh Thị Mai, TS. Đoàn Thục Quyên (đồng chủ biên)
260 |aHà Nội : |bDân trí, |c2022
300 |a325tr. ; |c24cm.
653 |aKế toán tài chính
653 |aKế toán
653 |aGiáo trình
700 |aĐoàn Thục Quyên
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(95): 200024671-765
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|b39|c0|d0|a95
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 200024671 Kho Giáo trình 657 M2171 Sách giáo trình 1
2 200024672 Kho Giáo trình 657 M2171 Sách giáo trình 2
3 200024673 Kho Giáo trình 657 M2171 Sách giáo trình 3
4 200024674 Kho Giáo trình 657 M2171 Sách giáo trình 4
5 200024675 Kho Giáo trình 657 M2171 Sách giáo trình 5
6 200024676 Kho Giáo trình 657 M2171 Sách giáo trình 6
7 200024677 Kho Giáo trình 657 M2171 Sách giáo trình 7
8 200024678 Kho Giáo trình 657 M2171 Sách giáo trình 8
9 200024679 Kho Giáo trình 657 M2171 Sách giáo trình 9
10 200024680 Kho Giáo trình 657 M2171 Sách giáo trình 10