• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658 H9361
    Nhan đề: Giáo trình quản trị thay đổi /

DDC 658
Tác giả CN Lê Mạnh Hùng
Nhan đề Giáo trình quản trị thay đổi / TS.Lê Mạnh Hùng (chủ biên); Lê Đình Tân, Nguyễn Khắc Hùng...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022
Mô tả vật lý 299tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Quản trị doanh nghiệp
Từ khóa tự do Quản trị doanh tổ chức
Từ khóa tự do Quản trị thay đổi
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Lê Đình Tân
Tác giả(bs) CN Nguyễn Khắc Hùng
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Hồng
Tác giả(bs) CN Phùng Thế Hùng
Tác giả(bs) CN Hà Văn Sỹ
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(2): 301005098-9
00000000nam#a2200000ui#4500
0019337
002100
004D35C01A7-BD54-4A7B-BF8C-51D50F42CB4C
005202212091521
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20221209152146|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bH9361
100 |aLê Mạnh Hùng
245 |aGiáo trình quản trị thay đổi / |cTS.Lê Mạnh Hùng (chủ biên); Lê Đình Tân, Nguyễn Khắc Hùng...
260 |aHà Nội : |bKhoa học xã hội, |c2022
300 |a299tr. ; |c30 cm.
653 |aQuản trị doanh nghiệp
653 |aQuản trị doanh tổ chức
653 |aQuản trị thay đổi
653 |aGiáo trình
700 |aLê Đình Tân
700 |aNguyễn Khắc Hùng
700 |aPhạm Văn Hồng
700|aPhùng Thế Hùng
700|aHà Văn Sỹ
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(2): 301005098-9
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|b0|c0|d0|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005098 Kho Tham khảo 658 H9361 Sách giáo trình 1
2 301005099 Kho Tham khảo 658 H9361 Sách giáo trình 2