• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658.3 H9361
    Nhan đề: Câu hỏi ôn tập và bài tập quản trị nhân lực.

DDC 658.3
Tác giả CN Lê Mạnh Hùng
Nhan đề Câu hỏi ôn tập và bài tập quản trị nhân lực. Phần 1 : Tài liệu dùng cho hệ Đại học / TS. Lê Mạnh Hùng (chủ biên); TS. Phùng Thế Hùng (đồng chủ biên); Đỗ Thị Tuyết...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân trí, 2022
Mô tả vật lý 303tr. ; 21cm.
Phụ chú Lưu hành nội bộ
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Quản trị nhân lực
Từ khóa tự do Câu hỏi
Tác giả(bs) CN Ngô Quang Trường
Tác giả(bs) CN Phùng Thế Hùng
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Tuyết
Tác giả(bs) CN Trần Thị Bảo Khanh
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(5): 301005100-4
00000000nam#a2200000ui#4500
0019338
002100
00415FF940C-2DCA-4CBD-A493-A5D9F6623DB8
005202212091641
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |c56.000VNĐ
039|y20221209164102|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a658.3|bH9361
100 |aLê Mạnh Hùng
245 |aCâu hỏi ôn tập và bài tập quản trị nhân lực. |nPhần 1 : |bTài liệu dùng cho hệ Đại học / |cTS. Lê Mạnh Hùng (chủ biên); TS. Phùng Thế Hùng (đồng chủ biên); Đỗ Thị Tuyết...
260 |aHà Nội : |bDân trí, |c2022
300 |a303tr. ; |c21cm.
500 |aLưu hành nội bộ
653 |aBài tập
653 |aQuản trị nhân lực
653 |aCâu hỏi
700 |aNgô Quang Trường
700 |aPhùng Thế Hùng
700 |aĐỗ Thị Tuyết
700|aTrần Thị Bảo Khanh
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(5): 301005100-4
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|b0|c0|d0|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005100 Kho Tham khảo 658.3 H9361 Sách giáo trình 1
2 301005101 Kho Tham khảo 658.3 H9361 Sách giáo trình 2
3 301005102 Kho Tham khảo 658.3 H9361 Sách giáo trình 3
4 301005103 Kho Tham khảo 658.3 H9361 Sách giáo trình 4
5 301005104 Kho Tham khảo 658.3 H9361 Sách giáo trình 5