• Sách giáo trình
  • 331.8 T532
    Bảo đảm quyền con người trong pháp luật lao động Việt Nam :
DDC 331.8
Tác giả CN Lê Thị Hoài Thu
Nhan đề Bảo đảm quyền con người trong pháp luật lao động Việt Nam : Sách chuyên khảo trong khuôn khổ dự án luật về quyền con người / PGS.TS Lê Thị Hoài Thu (chủ biên), PGS.TS Phạm Công Trứ, TS. Trần Thị Thúy Lâm...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Mô tả vật lý 295tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Lao động
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Quyền con người
Tác giả(bs) CN Lê Thị Hoài Thu
Tác giả(bs) CN Trần Thị Thúy Lâm
Tác giả(bs) CN Nguyễn Công Trứ
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004988
00000000nam#a2200000ui#4500
0015886
002100
004111BC2E7-286D-4F20-B2C3-762B99EE6401
005202109161203
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c87000VNĐ
039|y20210916120559|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a331.8|bT532
100 |aLê Thị Hoài Thu
245 |aBảo đảm quyền con người trong pháp luật lao động Việt Nam : |bSách chuyên khảo trong khuôn khổ dự án luật về quyền con người / |cPGS.TS Lê Thị Hoài Thu (chủ biên), PGS.TS Phạm Công Trứ, TS. Trần Thị Thúy Lâm...
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2013
300 |a295tr. ; |c24cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aViệt Nam
653 |aLao động
653 |aPháp luật
653 |aQuyền con người
700 |aLê Thị Hoài Thu
700 |aTrần Thị Thúy Lâm
700 |aNguyễn Công Trứ
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004988
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 301004988 Kho Tham khảo 331.8 T532 Sách giáo trình 1