• Luận văn
  • 658 T758
    Tạo động lực lao động tại bệnh viện nhi trung ương :
DDC 658
Tác giả CN Phạm Thu Trà
Nhan đề Tạo động lực lao động tại bệnh viện nhi trung ương : Luận văn ngành Quản trị kinh doanh / Phạm Thu Trà; TS. Phạm Thị Liên hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 117tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Luận văn
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Liên
Địa chỉ TTTVKho Luận Văn(1): 304000731
00000000nam#a2200000ui#4500
0016015
002700
004ED658CE9-B101-41DE-8089-833BF59B45B7
005202201201605
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220120160554|zgiangvh
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bT758
100 |aPhạm Thu Trà
245 |aTạo động lực lao động tại bệnh viện nhi trung ương : |bLuận văn ngành Quản trị kinh doanh / |cPhạm Thu Trà; TS. Phạm Thị Liên hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2021
300 |a117tr. ; |c30 cm.
653 |aQuản trị kinh doanh
653 |aLuận văn
700 |aPhạm Thị Liên
852|aTTTV|bKho Luận Văn|j(1): 304000731
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 304000731 Kho Luận Văn 658 T758 Luận văn 1