• Luận văn
  • 658.3 D916
    Đào tạo cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn công thương Việt Nam :
DDC 658.3
Tác giả CN Trần Lê Dung
Nhan đề Đào tạo cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn công thương Việt Nam : Luận văn ngành Quản trị nhân lực / Trần Lê Dung; TS. Nguyễn Anh Tuấn hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 112tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Quản trị nhân lực
Từ khóa tự do Luận văn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ TTTVKho Luận Văn(1): 304000726
00000000nam#a2200000ui#4500
0016010
002700
00453C274DC-CEAF-428D-BA5B-23C588DBAD61
005202201201457
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220120145729|zgiangvh
041 |avie
044 |avm
082 |a658.3|bD916
100 |aTrần Lê Dung
245 |aĐào tạo cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn công thương Việt Nam : |bLuận văn ngành Quản trị nhân lực / |cTrần Lê Dung; TS. Nguyễn Anh Tuấn hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2021
300 |a112tr. ; |c30 cm.
653 |aQuản trị nhân lực
653 |aLuận văn
700 |aNguyễn Anh Tuấn
852|aTTTV|bKho Luận Văn|j(1): 304000726
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 304000726 Kho Luận Văn 658.3 D916 Luận văn 1