• Luận văn
  • 658 T7722
    Tạo động lực lao động tại công ty cổ phần may xuất nhập khẩu Thái Bình :
DDC 658
Tác giả CN Nguyễn Thị Thu Trang
Nhan đề Tạo động lực lao động tại công ty cổ phần may xuất nhập khẩu Thái Bình : Luận văn ngành Quản trị kinh doanh / Nguyễn Thị Thu Trang; TS. Hà Văn Sỹ hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 111tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Luận văn
Tác giả(bs) CN Hà Văn Sỹ
Địa chỉ TTTVKho Luận Văn(1): 304000732
00000000nam#a2200000ui#4500
0016016
002700
0041170A6E7-AC8D-442C-8AF9-D594BEE22A92
005202201201610
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220120161044|zgiangvh
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bT7722
100 |aNguyễn Thị Thu Trang
245 |aTạo động lực lao động tại công ty cổ phần may xuất nhập khẩu Thái Bình : |bLuận văn ngành Quản trị kinh doanh / |cNguyễn Thị Thu Trang; TS. Hà Văn Sỹ hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2021
300 |a111tr. ; |c30 cm.
653 |aQuản trị kinh doanh
653 |aLuận văn
700 |aHà Văn Sỹ
852|aTTTV|bKho Luận Văn|j(1): 304000732
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 304000732 Kho Luận Văn 658 T7722 Luận văn 1