Ngày đăng bài: 22/04/2022 08:43
Lượt xem: 2341
HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC (PHIÊN HỌP THỨ XV) THUỘC HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ 6 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Ngày 03/4/2022, tại Thành Phố Đà Nẵng, Hội đồng đánh giá chương trình đào tạo thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã họp để đánh giá 6 chương trình đào tạo của Trường Đại học Công đoàn (Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Kế toán, Bảo hộ lao động, Xã hội học, Quan hệ lao động) tại thành Phố Đà Nẵng.

Đến dự và điều hành Hội đồng, có 13 thành viên, do PGS,TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng.

Thay mặt Lãnh đạo Nhà trường, TS. Lê Mạnh Hùng – Phó Bí Thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã báo cáo tổng quan về 6 chương trình đào tạo của Nhà trường, trong đó đã đề cập đến những điểm mạnh, những tồn tại và đặc biệt đã chỉ ra sự khác biệt, đặc thù của một số ngành đã và đang được đào tạo tại Trường so với các cơ sở giáo dục đại học khác.

Sau khi TS. Lê Mạnh Hùng báo cáo, các thành viên trong Hội đồng đã tiến hành phản biện và đặt ra những câu hỏi để làm rõ hơn nữa về 6 chương trình đang đào tạo tại Trường. Hiệu trưởng đã lần lượt trả lời đầy đủ, rõ ràng, khúc triết các câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng.

Hội đồng đã họp và bỏ phiếu kín đánh giá kết quả kiểm định 6 chương trình đào tạo của Nhà trường. Kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng: 13/13 = 100% thành viên Hội đồng đồng ý và nhất trí thông qua 6 chương trình của Nhà trường (Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Kế toán, Bảo hộ lao động, Xã hội học, Quan hệ lao động).

Thay mặt Nhà trường, Hiệu trưởng trân trọng cảm ơn các Thầy, Cô trong Hội đồng đã đánh giá công tâm, chính xác khách quan về 6 chương trình đào tạo của Nhà trường; đồng thời, xin tiếp thu tất cả những ý kiến góp ý quí báu của các thành viên trong Hội đồng và xin hứa với Hội đồng, trong thời gian tới, Nhà trường sẽ quyết tâm cao trong việc khắc phục những khoảng trống mà các thành viên trong Hội đồng đã chỉ ra./.

Sau đây là một số hình ảnh về Hội đồng đánh giá 6 chương trình đào tạo của Nhà trường.

                                                                                                          PGS TS. Hoàng Thanh Xuân – Trưởng Phòng Đào tạo