TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH THAM GIA ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ, BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY VÀ GIỮ CHỨC BÍ THƯ ĐẢNG ỦY TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020-2025
Ngày 7/10/2020, Đảng ủy Trường Đại học Công đoàn long trọng tổ chức Lễ Công bố và trao quyết định chỉ định tham gia ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2020-2025.
Thư mời viết bài cho tạp chí nghiên cứu khoa học công đoàn số 16 năm 2019
Tạp chí Nghiên cứu khoa học Công đoàn, Trường Đại học Công đoàn trân trọng kính mời các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, học viên của Trường và các học viện, viện nghiên cứu, các trường, các cơ quan, doanh nghiệp tham gia viết bài cho số 16 của tạp chí, dự kiến phát hành vào tháng 8/2019.
Trường đại học công đoàn tổ chức lễ bế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động k25
Ngày 23 tháng 8 năm 2019, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ bế giảng và trao chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên lớp đào tạo Nghiệp vụ An toàn Kỹ thuật vệ sinh lao động K25 gồm 74 học viên, trong đó có 12 học viên đã có thành tích trong học tập và xây dựng lớp.