TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN ĐĂNG CAI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHƯƠNG TRÌNH CẤP QUỐC GIA - CHÀO MỪNG NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM LẦN THỨ 8, NĂM 2024
Thiết thực chào mừng ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 8, dưới sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), ngày 22/3/2024 tại Hội trường A, Trường Đại học Công đoàn phối hợp với Cục Bảo trợ xã hội-Bộ LĐTBXH, cùng sự đồng hành của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức thành công Chương trình chào mừng ngày Công tác xã hội Việt Na
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH THAM GIA ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ, BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY VÀ GIỮ CHỨC BÍ THƯ ĐẢNG ỦY TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020-2025
Ngày 7/10/2020, Đảng ủy Trường Đại học Công đoàn long trọng tổ chức Lễ Công bố và trao quyết định chỉ định tham gia ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2020-2025.