Ngày đăng bài: 30/08/2022 08:45
Lượt xem: 3338
TÌM KIẾM, SỬ DỤNG TÀI LIỆU TRÊN CỔNG TÌM KIẾM TẬP TRUNG EDS

Bước 1: Tiến hành truy cập tới trang tìm kiếm tập trung:  https://discovery.ebsco.com/c/xse5ka

Bước 2: Chọn các đơn vị khác của VNEUS

Bước 3: Nhập Username và Password theo trang web (http://thuvien.dhcd.edu.vn/ContentBrowser.aspx?mnuid=11&catid=3000&contentid=72)

sau đó click sign in.

Bước 4: Giao diện tìm kiếm sẽ được hiển thị

TÌM KIẾM, SỬ DỤNG TÀI LIỆU TRÊN CỔNG TÌM KIẾM TẬP TRUNG EDS

Tìm kiếm cơ bản 10 HD khai thác dữ liệu thư viện điện tử dùng chung (VNEUs)

Tìm kiếm cơ bản là cách tìm kiếm nhanh và phổ biến, phương thức tìm kiếm cơ bản sẽ luôn được hiển thị mặc định trên giao diện trang chủ tìm kiếm của thư viện. Để chạy một tìm kiếm cơ bản, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nhập từ khóa tìm kiếm vào ô tìm kiếm. Khi nhập từ khóa, các tìm kiếm phù hợp với cụm từ mà bạn nhập vào sẽ xuất hiện bên dưới hộp tìm kiếm. Nếu bạn thấy cụm từ của mình trong danh sách, bạn có thể nhấp vào cụm từ tìm kiếm phù hợp để chuyển trực tiếp đến danh sách kết quả.

Bước 2: Chọn bất kỳ giới hạn nào (nếu muốn) từ bên dưới hộp tìm kiếm và nhấp vào biểu tượng kính lúp hoặc Enter để chạy tìm kiếm.

Bước 3: Từ danh sách kết quả, bạn có thể sử dụng các bộ lọc bổ sung bằng cách nhấp vào nút “All filters” phía dưới ô tìm kiếm. 11 HD khai thác dữ liệu thư viện điện tử dùng chung (VNEUs) Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các tiêu chí lọc ở bên phải giao diện, tại đây bạn có thể lựa chọn tiêu chí lọc tùy ý:

  • Mặc định hệ thống đã lọc những tài liệu có fulltext (toàn văn)
  • Để lọc các tài liệu thuộc về một cơ sở dữ liệu điện tử cụ thể, hãy click vào bộ lọc Content Provider:

  • Để lọc tài liệu số nội sinh của các trường thành viên, hãy click vào bộ lọc Content Provider và chọn VNEUs Repository: 12 HD khai thác dữ liệu thư viện điện tử dùng chung (VNEUs)

Bước 4: Trên danh sách kết quả tìm kiếm, để xem biểu ghi chi tiết, nhấp vào nhan đề tài liệu hoặc nhấp vào đường dẫn View details tương ứng với tài liệu đó. Khung Access now chứa danh sách các đường link tới file toàn văn của tài liệu. Hãy click vào đây, lựa chọn đường link phù hợp để được điều hướng tới giao diện đọc tài liệu trực tuyến: Đối với những tài liệu toàn văn không yêu cầu đăng nhập (Open Access), người dùng có thể đọc được luôn mà không yêu cầu đăng nhập. Tuy nhiên với những tài liệu yêu cầu tài khoản (đặc biệt 13 HD khai thác dữ liệu thư viện điện tử dùng chung (VNEUs) là những tài liệu đến từ 05 cơ sở dữ liệu điện tử đã mua trong hệ thống), người dùng sẽ cần phải đăng nhập để sử dụng.