101 Quan điểm kinh doanh sẽ thay đổi cách bạn làm việc
"Chuyển hóa tư duy sắc sảo từ những người như Daniel Kahneman và Malcolm Gladwell thành những mẩu kiến thức thực hành kinh doanh vừa tầm. Thật xuất sắc." -Richard Newton, tác giả The Management Book
Phải trái đúng sai / Michael J. Sandel.
Lúc nhỏ chúng ta được dạy phải làm những điều đúng và tránh những việc sai sai trái. Nhưng càng nhiều tuổi chúng ta không thể phân định rạch ròi đúng và sai. Quyển sách này cho chúng ta thấy điều đó, ở đây không có đúng và sai chỉ có quan điểm.