101 Quan điểm kinh doanh sẽ thay đổi cách bạn làm việc
"Chuyển hóa tư duy sắc sảo từ những người như Daniel Kahneman và Malcolm Gladwell thành những mẩu kiến thức thực hành kinh doanh vừa tầm. Thật xuất sắc." -Richard Newton, tác giả The Management Book