Ngày đăng bài: 10/06/2024 07:51
Lượt xem: 40
Giáo trình kế toán tài chính - Phần 1

      Thời gian qua, các Chuẩn mực Kế toán quốc tế và chế độ kế toán Việt Nam có nhiều thay đổi, Bộ Tài chính đã ban hành một số văn bản mới nên giáo trình Kế toán tài chính - phần 1 được biên soạn nhằm giúp bạn đọc cập nhật những quy định mới nhất về chế độ quản lý kinh tế - tài chính và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

      Bạn đọc có thể mượn sách tại Phòng mượn, tầng 2, nhà T, Thư viện Trường Đại học Công đoàn.