Ngày đăng bài: 10/06/2024 08:16
Lượt xem: 22
Bài tập Kế toán công

      Nhằm giúp bạn đọc tiếp cận nội dung cuốn Giáo trình Kế toán công một cách dễ dàng hơn, cuốn sách Bài tập Kế toán công ra đời với nhiều tình huống dưới dạng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và bài tập thực hành tư đơn giản đến phức tạp. Cùng với đó, cuốn sách còn đưa ra yêu cầu mở cho người đọc vận dụng và phát huy tính chủ động, sáng tạo trong quá trình nghiên cứu.

      Bạn đọc có thể mượn sách tại Phòng mượn, tầng 2, Nhà T, Thư viện Trường Đại học Công đoàn.