Ngày đăng bài: 10/06/2024 08:37
Lượt xem: 28
Câu hỏi ôn tập và bài tập Quản trị nhân lực

      Cuốn sách tham khảo Câu hỏi ôn tập và Bài tập Quản trị nhân lực 1 phục vụ cho hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu về lĩnh vực Quản trị nhân lực dành cho bạn đọc thông qua tổng hợp những kiến thức, giải quyết những câu hỏi, bài tập, tình huống đặt ra trong thực tiễn.

      Bạn đọc có thể mượn sách tại Phòng mượn, tầng 2, Nhà T, Thư viện Trường Đại học Công đoàn.