Ngày đăng bài: 05/06/2024 13:30
Lượt xem: 87
Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (Tập 1)

        Tài chính doanh nghiệp là một trong những kiến thức quan trọng của lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Các kiến thức từ căn bản đến chuyên sâu về Tài chính doanh nghiệp và Quản trị tài chính doanh nghiệp ngày càng được ứng dụng rộng rãi, có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động quản lý kinh tế nói chung và quản trị doanh nghiệp nói riêng.

        Giáo trình Tài chính doanh nghiệp - Tập 1 ra đời nhằm giới thiệu những kiến thức cơ bản về Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp đến với bạn đọc. 

       Bạn đọc có thể mượn sách tại phòng mượn, tầng 2, nhà T, Thư viện Trường Đại học Công đoàn.