Ngày đăng bài: 06/06/2024 13:33
Lượt xem: 43
Giáo trình Marketing ngân hàng

      Thông qua chiến lược Marketing, ngân hàng có thể phát huy nội lực hướng vào những cơ hội hấp dẫn trên thị trường và nâng cao hiệu quả kinh doanh, đạt mục tiêu thỏa mãn tốt nhất các nhu cầu tài chính, về dịch vụ của khách hàng. Các đặc thù của sản phẩm và đặc trưng kinh doanh của Ngân hàng cũng khiến marketing ngân hàng có những khác biệt riêng so với marketing các sản phẩm hàng hóa, đòi hỏi các sinh viên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng của các trường đại học nói chung và trường Đại học Công đoàn nói riêng cần được trang bị các kiến thức chuyên sâu về marketing ngân hàng, từ đó thực hiện tốt hơn các công việc của mình và đóng góp vào sự thành công chung của ngân hàng,

       Từ đó, Giáo trình Marketing Ngân hàng được biên soạn giúp người đọc tiếp cận và chủ động đưa ra các quyết định hợp lý khi làm việc trong môi trường này.

       Bạn đọc có thể mượn sách tại Phòng Mượn, tầng 2, Nhà T, Thư viện trường Đại học Công đoàn.