Ngày đăng bài: 06/06/2024 13:40
Lượt xem: 50
Câu hỏi và bài tập Kinh tế học vi mô

       Để phục vụ nhu cầu của người đọc, cuốn sách Câu hỏi và bài tập Kinh tế học vi mô được biên soạn dựa trên chương trình quy chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với môn Kinh tế học vi ôm dành cho khối các trường đại học và cao đẳng năm 2012; nghiên cứu và kế thừa một số giáo trình, sách tham khảo, tài liệu của một số trường đại học trong và ngoài nước; cập nhật những thông tin mới nhất trong nền kinh tế.

      Bạn đọc có thể mượn sách tại Phòng Mượn, tầng 2, Nhà T, Thư viện trường Đại học Công đoàn.