Ngày đăng bài: 07/06/2024 13:30
Lượt xem: 40
Giáo trình Ecgonomi

      Nhằm trang bị những nguyên tắc cơ bản về sự tương thích giữa con người và các yếu tố khác trong hệ thống và công việc, trên cơ sở các nguyên tắc Ecgonomi, Giáo trình Ecgonomi cung cấp cho người đọc kiến thức để đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện điều kiện lao động, hướng tới tối ưu hóa lợi ích của người lao động và hiệu quả hoạt động chung của toàn hệ thống trong doanh nghiệp.

      Bạn đọc có thể mượn sách tại Phòng mượn, tầng 2, Nhà T, Thư viện Trường Đại học Công đoàn.