Ngày đăng bài: 10/06/2024 08:08
Lượt xem: 31
Giáo trình Kế toán công

      Giáo trình Kế toán công được biên soạn nhằm trang bị cho người đọc kiến thức cơ bản về kế toán trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, gồm có: Kế toán ngân sách nhà nước và kế toán hành chính sự nghiệp.

      Bạn đọc có thể mượn giáo trình tại Phòng mượn, tầng 2, nhà T, thư viện Trường Đại học Công đoàn.