Ngày đăng bài: 10/06/2024 08:46
Lượt xem: 31
Giáo trình Quản trị học

      Hiện nay, hoạt động quản trị các tổ chức trong thực tiễn đang phải đối mặt với nhiều vấn đề mới ở mọi lĩnh vực. Các nhà quản trị cần sáng tạo, thích ứng trước những thay đổi của môi trường hoạt động, song vẫn phải dựa trên các nền tảng khoa học. Do đó, nguyên lý trong quản trị vẫn luôn giữ vai trò quan trọng, là một trong những tiền đề để hình thành năng lực vững chắc cho các nhà quản trị trong hiện tại cũng như trong tương lai.

      Cuốn Giáo trình Quản trị học được biên soạn theo phương pháp tiếp cận nội dung của quá trình quản trị, nhất quán với phương pháp tiếp cận biên soạn giáo trình của các trường đại học trên thế giới cũng như ở Việt Nam; giới thiệu đến bạn đọc những vấn đề cơ bản nhất về quản trị. Từ đó, bạn đọc hình thành năng lực quản trị, chủ động tích lũy kinh nghiệm trong học tập, cuộc sống và hình thành quan điểm học tập suốt đời.

      Bạn đọc có thể mượn sách tại Phòng mượn, tầng 2, nhà T, Thư viện Trường Đại học Công đoàn.