Ngày đăng bài: 20/04/2021 22:14
Lượt xem: 4181
Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế

Ngay cả trong buôn bán cũng vậy, nếu chỉ nghĩ đến riêng mình thu lợi thì thành công cũng không kéo dài được lâu. Phải làm sao mà những người liên quan đến việc mua bán đều hài lòng, người bán cũng vui mà người mua cũng mừng, không để chỉ một bên lợi, một bên thiệt như trò zero-sum. "Trích tác phẩm"

Bạn đọc có thể tiếp cận sách tại tầng 3 Nhà T, Thư viện Trường Đại học Công đoàn.