Ngày đăng bài: 05/06/2024 13:51
Lượt xem: 76
Hệ thống câu hỏi và bài tập Tài chính doanh nghiệp (Tập 2)

        Hiện nay học phần Tài chính doanh nghiệp là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ngành Tài chính - Ngân hàng, ngành Kế toán và ngành Quản trị kinh doanh. Đây là lý do các cơ sở giáo dục đại học đã biên soạn nhiều tài liệu phục vụ hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và học tập các học phần Tài chính doanh nghiệp.

       Với mong muốn giúp người học nắm bắt nhanh kiến thức cơ bản của Tài chính doanh nghiệp, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa lý luận và thực tiễn, nhóm tác giả biên soạn cuốn sách "Hệ thống câu hỏi và bài tập Tài chính doanh nghiệp - Tập 2" .

        Bạn đọc có thể mượn sách tại Phòng mượn, tầng 2, nhà T, thư viện Trường Đại học Công đoàn.