Ngày đăng bài: 06/06/2024 09:23
Lượt xem: 41
Giáo trình tin học ứng dụng

         Trong thời kỳ công nghệ số và nền kinh tế toàn cầu hóa. Tin học ứng dụng là một trong những học phần quan trọng trong chương trình đào tạo của khối trường kinh tế. Là những nhà quản trị kinh doanh chuyên nghiệp tương lai, người học dù thuộc chuyên ngành đào tạo nào cũng cần được trang bị khả năng nhận biết, đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh.

        Giáo trình Tin học ứng dụng được viết ra nhằm cung cấp cho bạn đọc những kiến thức nâng cao để ứng dụng Tin học vào nghiên cứu, xử lý, phân tích dữ liệu đối với các bài toán quản lý trong lĩnh vực kinh tế, kế hoạch, kế toán quản trị, tài chính, quản trị kinh doanh, dự án đầu tư, ngân hàng, chứng khoán, thống kê, kinh tế lượng... Từ đó, có thể đưa ra các dự đoán, dự báo và những kế hoạch trong hoạt động kinh doanh cũng như các kỹ thuật tổng hợp phân tích, xây dựng mô hình kinh tế, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó làm căn cứ để có các quyết định lựa chọn tối ưu.

        Bạn đọc có thể mượn sách tại Phòng mượn, tầng 2, Nhà T, Thư viện Trường Đại học Công đoàn.