Ngày đăng bài: 06/06/2024 13:47
Lượt xem: 39
Thuế và thực hành thuế

      Với mục tiên giới thiệu một cách hệ thống những kiến thức chung về thuế và hệ thống chính sách thuế của Việt Nam, cuốn sách tham khảo Thuế và Thực hành thuế ra đời, giúp người đọc dễ dàng liên hệ, thuận lợi phát triển các kỹ năng liên quan khi tham gia làm việc tại các công ty, tập đoàn, ngân hàng...

      Bạn đọc có thể mượn sách tại Phòng mượn, tầng 2, nhà T, Thư viện Trường Đại học Công đoàn.