Ngày đăng bài: 07/06/2024 08:16
Lượt xem: 33
Giáo trình Công tác xã hội với gia đình

      Giáo trình Công tác xã hội với gia đình là một trong những nỗ lực nhằm giải quyết những vấn đề gia đình bằng cách can thiệp trực tiếp với gia đình - được coi là khách hàng của nhân viên Công tác xã hội. Cuốn sách này không chỉ trình bày về mặt lý thuyết mà còn hướng dẫn chi tiết quá trình can thiệp với gia đình đối với nhân viên công tác xã hội. Đây là một trong những công trình đầu tiên ở Việt Nam viết một các đầy đủ khoa học về thực hành Công tác xã hội chuyên biệt đó là Công tác xã hội với gia đình.

      Bạn đọc có thể mượn sách tại Phòng mượn, tầng 2, Nhà T, Thư viện Trường Đại học Công đoàn.