Ngày đăng bài: 07/06/2024 08:45
Lượt xem: 38
Giáo trình Chính sách xã hội

      Giáo trình  Chính sách xã hội cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản, có hệ thống về cơ sở lý luận của chính sách xã hội, quy trình của chính sách xã hội, chính sách xã hội trong một số lĩnh vực và giới thiệu các chính sách xã hội phổ biến ở Việt Nam.

      Bạn đọc có thể mượn sách tại Phòng mượn, tầng 2, nhà T, Thư viện Trường Đại học Công đoàn.