Ngày đăng bài: 07/06/2024 13:48
Lượt xem: 30
Giáo trình quản trị nhân lực

      Giáo trình Quản trị nhân lực trình bày những nội dung từ cơ bản đến chuyên sâu một cách có hệ thống, theo trình tự xuất hiện và thực thi các hoạt động quản trị nhân lực, gắn với quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp, tổ chức; từ đó giúp người học hình thành và phát triển khả năng thực hành các hoạt động quản trị nhân lực trong thực tiễn công tác và đời sống.

      Bạn đọc có thể mượn sách tại Phòng Mượn, tầng 2, Nhà T, thư viện Trường Đại học Công đoàn,.